Tuesday, 24 April 2012


Harga Diri
Definisi :
Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.

Kata Kunci :
- Berupaya,berkeyakinan
- Memuliakan diri
-Menjaga maruah diri

Contoh : - Kassim mempunyai matlamat hidup dengan berusaha bersungguh-sungguh belajar sehingga ke peringkat universiti.

- Sarjan Hamid tidak menerima rasuah kerana mengamalkan prinsip hidup yang bebas daripada amalan negatif.

- Salleh tidak mahu meminta sedekah walaupun dia miskin kerana mempunyai maruah diri bahawa dia masih boleh bekerja.

- Ganesan mempunyai falsafah hidup untuk membantu orang-orang tua kerana dia berasa orang tua juga perlu ada harga diri dan maruah.

- Gowri sentiasa melengkapkan dirinya dengan ilmu kerana itu merupakan satu bidang yang penting untuk menjaga kebahagiaan hidupnya.

No comments:

Post a Comment