Tuesday, 24 April 2012


Kesederhanaan

Definisi :

Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran,pertuturan, atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.

Kata Kunci :

- Bersikap tidak keterlaluan 

- Membuat pertimbangan dan tindakan

- Tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain

 Contoh :

- Encik Lim tidak kedekut membelanjakan wang,terutamanya untuk menderma kepada orang yang memerlukan bantuan.

- Harris tidak membuat tuntutan secara berlebihan daripada majikannya kerana tuntutan yang berlebihan akan menyebabkan kos syarikat meningkat.

- Lawrence sentiasa berfikir secara rasional apabila membuat sesuatu keputusan atau ketika mengambil sesuatu tindakan.

- Rita mangawal pertuturannya dengan rakannya supaya tidak melampaui batas agar menjaga nama baik diri sendiri dan sekolah serta keluarganya.

- Usaha berpakaian sopan apabila pergi ke majlis kenduri rakannya.


No comments:

Post a Comment