Tuesday, 24 April 2012


Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan
Definisi :

Menerima,menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan,adat,dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga.

 Kata Kunci :

- Menerima,menghormati dan mengamalkan 

- Kebiasaan,adat dan kepercayaan

- Diwarisi secara turun-temurun

 Contoh :

- Anak masyarakat petani kaum Sabah mnghormati adat musim tuai padi ketika perayaan Hari Tuai.

- Kewujudan tarian gamelan dan makyung pada zaman sekarang menunjukkan masyarakat Malaysia masih lagi mengekalkan tradisi kekeluargaan mereka.

- Anak bangsa Cina memakai pakaian gelap ketika kematian berlaku untuk menghormati keluarga orang yang telah meninggal dunia.

- Pemakaian songkok dan baju Melayu ketika Hari Raya Puasa menandakan penghormatan anak-anak Melayu terhadap kebudayaan masyarakat Melayu.

- Pengekalan tarian singa dan naga ketika perayaan Tahun Baru Cina menunjukkan masyarakat Cina masih lagi setia dengan tradisi kekeluargaan mereka.

No comments:

Post a Comment