Tuesday, 24 April 2012


Kerajinan
Definisi :
Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi, dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara.

Kata kunci : - Usaha yang berterusan
- Ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju

Contoh :
- Mastura sentiasa membuat banyak latihan dalam mata pelajaran Matematik supaya mendapat keputusan yang cemerlang.
- Siva mempunyai hati yang cekal untuk menghadapi kegagalan dan bertekad untuk mendapat keputusan yang lebih baik pada masa akan datang.
- Swee Chang meletakkan objektif pencapaian dalam peperiksaan SPM iaitu mendapat 10A dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai objektif tersebut tanpa berasa jemu.
- John sentiasa menunjukkan daya inisiatif dengan membuat persediaan awal tentang pelajaran yang akan diajar oleh gurunya pada keesokan hari.
- Khairul berlatih bersungguh-sungguh apabila berjaya mewakili sekolah ke peringkat kebangsaan dalam pertandingan pidato.

No comments:

Post a Comment