Tuesday, 24 April 2012


Hemah Tinggi
Definisi :
Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian

Kata Kunci : - Beradab sopan
- Berbudi pekerti mulia
- Mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain

Contoh: - Rosida tidak sombong dan tidak suka menunjuk kelebihan diri kepada orang lain.
- Steven senang diajak untuk berbincang dan menjawab pertanyaan dengan tulus dan ikhlas.
- Osman tidak suka menyinggung perasaan rakan dengan sengaja.
- Farouk sentiasa menjaga perilaku diri supaya disenangi oleh orang lain.
- Hassan tidak bersikap kasar terhadap orang lain dan tidak menjatuhkan maruah orang lain

No comments:

Post a Comment