Tuesday, 24 April 2012


Kemapanan Alam Sekitar
Definisi :
Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup.

Kata Kunci :
- Pengekalan keseimbangan alam sekeliling
- Sebagai tanggungjawab bersama

Contoh :
- Persatuan Peladang Malaysia telah mengadakan ceramah kepada peladang tentang cara pengurusan ladang yang sistematik.
- Penduduk Kampung Cukai telah bekerjasama mengusahakan kawasan terbiar untuk menanam pelbagai jenis tanaman.
- Pihak FELDA dan MARDI telah menolong para petani dan pekebun agar bertanggungjawab dalam pengurusan tanah terbiar.
- Persatuan Pencinta Alam telah mengadakan kempen membersihkan kawasan tasik sekolah dan memelihara pelbagai habitat tasik dan kolam di sekolah.
- Pihak pengusaha pelancongan bertanggungjawab memelihara kawasan lagun dengan memastikan keseimbangan ekosistemnya.

No comments:

Post a Comment