Tuesday, 24 April 2012


Hormat dan taat kepada anggota keluarga
Definisi :

Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluga yang harmonis

 Kata Kunci :

- Memuliakan setiap anggota keluarga

- Layanan sopan

- Mewujudkan keluarga harmonis

 Contoh :

- Karim memberi salam kepada prang yang lebih tua di rumahnya selepas pulang dari sekolah.

- Ibu bapa Mohammad Hafiz tegas dan menghormati datuk yang berusia telah menjadi contoh yang baik dan diteladani oleh anak-anak di rumah.

- Hammy Yong kerap menolong ahli keluarga yang berada dalam keadaan kesusahan tanpa mengambil kira kepentingan diri dan juga bentuk balasan.

- Emily sentiasa meminta kebenaran ibu bapa apabila ingin keluar dari rumah atau pergi ke rumah rakannya.

- Osman bersedia menolong ibu bapa membuat kerja rumah seperti mencuci pinggan selepas makan dan juga meringankan beban ibu bapa di runah.

No comments:

Post a Comment