Thursday, 26 April 2012


Melindungi Hak Pengguna.
Definisi :
Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu, mendapat perkhidmatan dan barangan yang berkualiti, dan tidak mudah dieksploitasi.

Kata Kunci :
Pengguna dibela dan dipelihara agar berilmu dan dijamin perkhidmatan berkualiti.

Contoh :
- Pengeluar mengeluarkan barang mengikut piawaian kualiti SIRIM.
- Kilang memberikan maklumat yang betul dan tepat kepada pengguna dengan percetakan label di atas bungkusan barangannya.
- Pihak sekolah memberikan pendidikan kepenggunaan kepada para pelajarnya supaya faham dengan ilmu pengguna yang bijak.
- Majlis Pengguna menguji dan menilai amalan perniagaan dan memberi cadangan untuk menyelesaikan masalah pengguna.
- Kerajaan Malaysia telah menetapkan Akta Pengguna supaya para pengguna yang tertipu boleh membuat aduan mahkamah kepada para pengedar yang tidak bertanggungjawab.

No comments:

Post a Comment